Algatused

Algatused

Rävala Kultuurikeskus

(www.ravalakeskus.ee)

Rävala Kultuurikeskus tegutseb Tallinnas alates 1997. aastast ja P. Süda tn 15 asuvas hoones alates 2001. aastast.

Projekt oli esialgu Balti Haridus- ja Kultuuriühingu algatus.

Alates 2005. aastast hakkas Rävala Kultuurikeskuse projekti juhtima MTÜ Kultuur ja Perekond.

Koostöö Balti Haridus- ja Kultuuriühinguga

Koostöö kasulikkus seisneb majapidamistöödes ja kodu hoolduses. Meie osutame toitlustamisteenust ja vastutame ruumide korrashoiu eest.

Üks MTÜ Kultuur ja Perekond eesmärk on teenindussfääri ja majapidamistöö oskuste edendamine inimeste, pere ja kodu heaks. Tahame hoolitseda eriti selle töö inimliku aspekti eest, sest me oleme veendunud, et tasakaal inimese eest hoolitsemise ja töö tõhususe vahel sõltub inimese väärikusest, kes seda tööd teostab ning kes püüab pigem inimesi teenida kui pelgalt tööd teha.

Sellest lähtuvalt teeme koostööd BHK Tallinn OÜga juba mitu aastat.
Mainitud ruume kasutatakse samuti kultuuriürituste korraldamiseks, mille
eesmärgid sarnanevad MTÜ Kultuur ja Perekond omadele. Teenuse aluseks on koostöö mõlema poole vahel põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks, millest olulisemaks on perekondliku keskkonna tagamine tellija ruumides.