Eesmärgid

Eesmärgid

Ühingu eesmärgiks on:

 • Kultuurivahetuse arendamine Euroopa riikide vahel.
 • Hariduse-, kultuuri- ja sotsiaalsete projektide elluviimine.
 • Vanemate rolli tugevdamine laste kasvatamisel.
 • Informatsiooni levitamine perekonna aktuaalsuse kohta.
 • Perekonna rolli edendamine tuleviku ehitamiseks.
 • Inimeste arengu ja erinevate põlvkondade vahel solidaarsuse innustamine.
 • Teenindussfääri oskuste ja majapidamistöö edendamine pere ja kodu heaks.

Põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks Ühing:

 • Asutab ja käitab kultuurikeskusi.
 • Organiseerib loenguid, kursusi, kohtumisi, konverentse, laagreid ja õppereise.
 • Korraldab õpilaste ja õppejõudude majutamist.
 • Vahendab stipendiume Eesti õppuritele õpinguteks välismaal ja välismaa
  õppuritele õpinguteks Eestis.
 • Organiseerib koolituskursusi ja tööpraktikad teenindussfääris.
 • Pakub koduteenuseid nii juriidilistele kui füüsilistele isikutele.
 • Tegeleb muude oma eesmärkide saavutamiseks vajalike tegevusaladega.