Projektid

Projektid

2019 projekt “Young Europe on an old road” EL toetusel. Algab 1. märtsil 2019.

2017- 2018  projekt “Europe works just for you to work“ (https://www.fundaciondelvalle.org/eww-intro/)

Mais alustasime Erasmus+ raames projekti “Europe works just for you to work“, mis kestis 18 kuud. Tegemist oli projektiga, mis leidis aset koostöös Hispaania fondiga (Fundación del Valle) ja Soome MTÜga (KKE). Projekti eesmärk oli vahetada kogemusi, et pakkuda noorsootöötajatele teiste kogemuste kaudu õppimisvõimalust ning ühtlasi aidata noori meie tegevuste abil leida endale sobivat töökohta.

Projekti käigus korraldati erinevaid tegevusi ja kohtumisi koostööpartneritega. Meie panus projektis oli läbi viia koolitusi, mis on suunatud noortele, kes soovivad arendada oma sotsiaalseid oskusi leidmaks sobivat  töökohta. Lisaks pakkusime neile võimalust töötada aeg-ajalt vabatahtlikena erivajadustega laste ja noortega ning eakatega hooldekodudes, mis on ka abiks ühiskonnale.

Mais toimus esimene kohtumine partneritega Helsingis, kus me arutlesime projekti eesmärkide üle ja täpsustasime ülesandeid.

Septembris alustasime projektiga seotud tegevustega. 2017. aastal toimusid projekti raames järgmised tegevused:

Igal nädalal töötoad, et arutleda, kuidas planeerida oma aega paremini, leida ja seada õiged prioriteedid, jne.

Haigete külastamised

Igal laupäeval käisime hooldekodus ja aitasime haigeid või vanureid – hoolitsesime nende eest, käisime jalutuskäikudel, püüdsime neile rõõmu pakkuda nendega vesteldes ja aega veetes jne.

Detsembris valmistasime jõulukorvid 10le vähemkindlustatud perele. Teavitasime inimesi jõulukorvide algatusest listide ja sotsiaalvõrgustiku kaudu. Me komplekteerisime korvid keskuses ja viisime abivajavatele peredele

2015 projekt „Ole vaba, ole tahtlik“

Koolitus “Ole vaba! Ole tahtlik!” on suunatud noortele, kes soovivad arendada oma sotsiaalseid oskusi, töötades aeg-ajalt erivajadustega laste ja noortega ning eakatega hooldekodudes vabatahtlikena.

Projekt oli mõelnud 18-30aastastele noortele.

Koolitused toimusid: 5.-6. juuni ning 9.-10. oktoober.

Koolituste teemad olid:

  • Erivajaduste olemusest (käitumishäired, autism, õpiraskused jne)
  • Kunstitöö juhendamispõhimõtetest
  • Heli, sõna ning muusika mõju inimesele
  • Haigetega/eakatega suhtlemise eripära

Tutvustasime erivajadustega inimestele sobilikke tehnikaid  (maal, kollaaž, saori ehk loovkudumine, keraamika, viltimine) ning muusikateraapilisi võtteid.

Projekti „Ole vaba, ole tahtlik“ raames toimus 20.-28. juulil Eesti-Hispaania noortevahetus. Käisime Pirita Sotsiaalkeskuses noortelaagrit abistamas, kus vabatahtlikud said omandatud oskusi praktiseerida.

2015 projekt  “Dialoog ateljees”

Vabatahtlike kaasamine erivajadustega laste ja noorte
kunstialases huvihariduses; VÜF-i toetusel.

2013-14 projekt “It’s so You”

Naiselikkuse mõtestamine ühiskonnas, suhted kogukonnas,
perekonnas, tööl; EL toetusel.

2012 projekt “Art gastronomy”

Kokandusele ja kokandusharidusele keskenduv
noortevahetus; EL toetusel.

2011 projekt “Perestroika ehk vabatahtliku töö võlu”

Vabatahtliku töö tähtsuse teadvustamine, riskigruppide kaasamine läbi vabatahtliku töö tegevuste; EL toetusel.

2010 projekt “Santiago tee: rajad mis ühendavad Euroopat”

Euroopa ühise ajaloo, kultuuri ja kommetega tutvumine, tolerantsuse arendamine erinevate
kultuuritaustaga noorte vahel, sportlik pingutus palverändurite raja läbimiseks;
CUME Fondi ja Xunta de Galicia toetusel.

2007 projekt “Inimõigused ja solidaarne tegevus”

Solidaarsus riskigruppidega ja eakate inimestega, ühiskonna heaolu mõjutamine läbi vastutustundliku töö; EL toetusel

2006 projekt “Meedia mõju noorte käitumisele”

Valikuvõimalused, kultuuri edasiandmine läbi massimeedia; EL toetusel.

2005 projekt “Santiago tee”

Konverents, CUME Fondi toetusel.